Đăng ký lấy mã mở khoá EFFECT-SQL Standard

Sau khi nhấn nút "Chấp nhận", và tiến hành thanh toán, bạn sẽ nhận được mail chứa đoạn text mã hóa dạng <212319...>

Copy đoạn text này (bao gồm cả dấu < và >) vào màn hình mở khoá EFFECT-SQL Standard (hiện ra khi phần mềm khởi động lần đầu hoặc khi bạn vào About-->Mở khoá bổ sung phần mềm) và nhấn "Tiếp tục" để mở khoá sử dụng.

Chú ý:

Mục "Số phiên bản" gồm 6 ký tự bạn lấy từ phần mềm (màn hình mở khoá) để nhập. Mục "Tên Doanh nghiệp" ghi theo định dạng chỉ viết chữ In Hoa cho ký tự đầu của mỗi từ, VD: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngôi Sao May Mắn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của GREEN EFFECT!


Tên doanh nghiêp*

Địa chỉ*

Nguời liên hệ*

Email*

Điện thoại*

Tính giá thành*

Số máy sử dụng*

Số phiên bản*

Trang trước