Đăng ký sử dụng chính thức EFFECT-Standard

Sau khi nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được mail chứa đoạn text mã hóa dạng <212319491081...>

Trên phần mềm EFFECT-Standard, vào màn hình “Cấu hình” --> "Đăng ký sử dụng" --> "Đăng ký", sẽ hiện ra màn hình đăng ký. Bạn copy đoạn text này (kể cả dấu < và >) vào ô trên màn hình sẽ đổi được tên công ty và sử dụng phần mềm một cách chính thức (Hoàn toàn miễn phí).

Chú ý:

Mục "Số phiên bản" gồm 6 ký tự bạn lấy từ phần mềm (màn hình đăng ký) để nhập. Mục "Tên Doanh nghiệp" ghi theo định dạng chỉ viết chữ In Hoa cho ký tự đầu của mỗi từ, VD: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngôi Sao May Mắn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của GREEN EFFECT!


Tên doanh nghiêp*

Địa chỉ*

Nguời liên hệ*

Email*

Điện thoại*

Số phiên bản*

Trang trước